Poverenik za ravnopravnost Univerziteta u Beogradu – važan korak ka rodnoj ravnopravnosti u akademskoj zajednici

Ustanovljavanje Poverenika za ravnopravnost Beogradskog univerziteta, u trenutku kada su mnoge žene, javne ličnosti, pa i studentkinje progovorile o ugroženosti i seksualnom uznemiravanju, pokazuje nameru Univerziteta da ove probleme rešava, da se zalaže za prava i položaj žena i da postane istinski rodno odgovorna institucija, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na otvaranju obuke za buduće poverenike. Studentkinjama i studentima se mora verovati, svakoj prijavi se mora pristupati krajnje ozbiljno, a mi smo, kao nacionalna institucija nadležna za sprečavanje svih vidova diskriminacije i zaštitu i unapređenje ravnopravnosti, na raspolaganju za svaku vrstu podrške i pomoći, poručila je poverenica.

Žene su i dalje u nepovoljnijem položaju u odnosu na muškarce – na tržištu rada, u procesima odlučivanja, zaradama, podeli poslova, obrazovanju. Unapređenje rodne ravnopravnosti uslov je napretka čitavog društva i da bismo takvo društvo imali, veoma je važna inicijativa visokoškolskih ustanova. Promocijom rodne raznovrsnosti u akademskim strukturama i uključivanjem žena u donošenje ključnih odluka, univerzitetska zajednica daje doprinos razgradnji rodnih i patrijarhalnih ograničenja, ali je i primer drugim, važnim činiocima u društvu, rekla je Janković.

Poverenica je podsetila da je 2018. godine Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje upućena inicijativa za uvođenje rodne perspektive u postupak akreditacije visokoškloskih ustanova. Uprkos tome što je Savet prihvatio inicijativu i uputio je Nacionalnom akreditacionom telu i Komisiji za akreditaciju, inicijativa nije postala obavezujuća, zbog čega je dragocen i veoma važan svaki samoinicijativni napor univerziteta, istakla je poverenica.

Obuke za buduće poverenike za ravnopravnost na visokoškolskim ustanovama organizovavali su Univerzitet u Beogradu i Institut za filozofiju i društvenu teoriju.

Print Friendly, PDF & Email
back to top