Повереник за равноправност Универзитета у Београду – важан корак ка родној равноправности у академској заједници

Установљавање Повереника за равноправност Београдског универзитета, у тренутку када су многе жене, јавне личности, па и студенткиње проговориле о угрожености и сексуалном узнемиравању, показује намеру Универзитета да ове проблеме решава, да се залаже за права и положај жена и да постане истински родно одговорна институција, рекла је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић на отварању обуке за будуће поверенике. Студенткињама и студентима се мора веровати, свакој пријави се мора приступати крајње озбиљно, а ми смо, као национална институција надлежна за спречавање свих видова дискриминације и заштиту и унапређење равноправности, на располагању за сваку врсту подршке и помоћи, поручила је повереница.

Жене су и даље у неповољнијем положају у односу на мушкарце – на тржишту рада, у процесима одлучивања, зарадама, подели послова, образовању. Унапређење родне равноправности услов је напретка читавог друштва и да бисмо такво друштво имали, веома је важна иницијатива високошколских установа. Промоцијом родне разноврсности у академским структурама и укључивањем жена у доношење кључних одлука, универзитетска заједница даје допринос разградњи родних и патријархалних ограничења, али је и пример другим, важним чиниоцима у друштву, рекла је Јанковић.

Повереница је подсетила да је 2018. године Националном савету за високо образовање упућена иницијатива за увођење родне перспективе у поступак акредитације високошклоских установа. Упркос томе што је Савет прихватио иницијативу и упутио је Националном акредитационом телу и Комисији за акредитацију, иницијатива није постала обавезујућа, због чега је драгоцен и веома важан сваки самоиницијативни напор универзитета, истакла је повереница.

Обуке за будуће поверенике за равноправност на високошколским установама организовавали су Универзитет у Београду и Институт за филозофију и друштвену теорију.

Print Friendly, PDF & Email
back to top