Sastanak poverenice sa timom Svetske banke

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković sastala se sa timom Svetske banke koji radi na politikama kojima se promoviše jednak pristup ekonomskim mogućnostima u Republici Srbiji.

Poverenica je predstavila rad institucije i naglasila u kakvom su položaju najviše diskriminisane grupe kao što su žene, osobe sa invaliditetom, nacionalne manjine, mladi…

Poverenica i članovi tima Svetske banke su se saglasili da je neophodno uložiti više napora u promovisanju rodne ravnopravnosti i jednakog pristupa ekonomskim mogućnostima kada su u pitanju žene, mladi i različite etničke grupe jer se i dalјe često suočavaju sa preprekama kada je u pitanju učešće na tržištu rada i pristup poslovima. Zbog toga je razgovarano o bližoj saradnji kako bi se pobolјšao jednak pristup ekonomskim mogućnostima, uklanjale barijere i podstakle i osnažile žene, ali i mladi, kao i ostale marginalizovane grupe u cilјu pobolјšanja njihovog životnog standarda.

Delegaciju Svetske banke činili su vođa programa Marko Hernandez, savetnica Maria Aribas Banjos, viša ekonomistkinja Maria Davalos i Marijana Jašarević iz sektora socijalne zaštite.

Print Friendly, PDF & Email
back to top