Day: March 10, 2017

Sastanak poverenice sa timom Svetske banke

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković sastala se sa timom Svetske banke koji radi na politikama kojima se promoviše jednak pristup ekonomskim mogućnostima u Republici Srbiji. Poverenica je predstavila rad institucije i naglasila u kakvom su položaju najviše diskriminisane grupe kao što su žene, osobe sa invaliditetom, nacionalne manjine, mladi… Poverenica i članovi tima Svetske…

Opširnije →
Pomoćnica poverenice u poseti hrvatskoj pravobranitelјici za ravnopravnost polova

U cilјu jačanja uspostavlјene regionalne saradnje i razmene iskustava u području rada od zajedničkog interesa, pomoćnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti Tatjana Jokanović posetila je hrvatsku pravobranitelјicu za ravnopravnost polova Višnju Ljubičić. Na sastanku se razgovaralo o nadležnostima i aktivnostima dve institucije, položaju LGBT populacije, kao i o izazovima koji se odnose na sprovođenje načela ravnopravnosti…

Opširnije →
Izazovi i prilike za delotvornu zaštitu lјudskih prava

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković učestvovala je na konferenciji “Pravosuđe u tranziciji na putu evropske integracije: izazovi i prilike za delotvornu zaštitu lјudskih prava” u okviru projekta „Jačanje obrazovnih aktivnosti i organizacionih kapaciteta Pravosudne akademije“ konzorcijuma koji predvodi Britiš Kansil. Tema konferencije bila su pitanja dijaloga između nacionalnih sudova i Evropskog suda za lјudska…

Opširnije →
back to top