Poverenica sa NVO „Atina“ o zaštiti položaja žrtava rodno zasnovanog nasilja

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, viša savetnica Sanja Stanković i samostalna savetnica u Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Ivana Filipov održale su radni sastanak sa članicama Zagovaračke grupe žena i devojčica NVO „Atina“ kojima je predstavljen rad institucije u borbi protiv diskriminacije i unapređenja ravnopravnosti, posebno u oblasti koji se odnosi na zaštitu položaja žrtava rodno zasnovanog nasilja.

Članice Zagovaračke gupe žena i devojčica NVO „Atina“ podelile su, takođe, svoja iskustva i govorile o dosadašnjem radu i aktivnostima udruženja, kao i preporukama koje su sačinile, a koje se tiču unapređenja položaja i zaštite žena i devojaka sa iskustvom nasilja.

Radni sastanak je održan u sklopu projekta „Podrška devojčicama i ženama u Srbiji u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja“ u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije, a koju NVO „Atina“ sprovodi uz podršku Švajcarskog državnog sekretarijata za migracije.

Print Friendly, PDF & Email
back to top