Poverenica posetila Sigurnu kuću grada Sombora

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković posetila je Sigurnu kuću grada Sombora i kroz razgovor sa stručnim timom upoznala se sa najčešćim problemima korisnica usluga i aktivnostima ove ustanove.

Sigurne kuće nisu konačno rešenje problema, već samo jedna od karika u kompleksnom sistemu zaštite. Udalјavanje nasilnika iz kuće treba da bude mera koja se najčešće sprovodi, kako je i predviđeno novim Zakonom o sprečavanju nasilјa u porodici. Sigurne kuće treba da postoje kao usluga u okviru hitnih mera zaštite, ali treba da budu i mesto gde se pružaju saveti i kompletna podrška ženama koje su u riziku od nasilјa, ali i ženama koje su uspele da izađu iz tog začaranog kruga, rekla je poverenica i istakla da je Sigurna kuća u Somboru primer dobre prakse, upravo uzimajući u obzir programe koje sprovodi.

Poverenica je dodala da je neophodno podići i nivo bezbednosne kulture svih zaposlenih u sistemu zaštite kroz adekvatne programe obuka, ali i unaprediti bezbednost objekata u kojima građani ostvaruju svoja prava ili koriste javne usluge.

Rukovoditelјka Sigurne kuće grada Sombora Tamara Savović predstavila je nove aktivnosti, a koje, pored interventnog kriznog centra, savetovališta i urgentne telefonske linije, podrazumevaju upravo ekonomsko osnaživanje žena.

Sanida Klarić iz socijalnog preduzeća “Bio Idea” predstavila je program ekonomskog osnaživanja žena kroz upošlјavanje u proizvodnji sredstava za ličnu higijenu i higijenu prostora.

Ekonomsko osnaživanje žena je jedan od najvažnijih izazova našeg društva, jer je upravo siromaštvo ono što žene najčešće sprečava da započnu nov život, bez diskriminacije i nasilјa.

Print Friendly, PDF & Email
back to top