ПОВЕРЕНИЦА О ЗАШТИТИ ЉУДСКИХ ПРАВА НА МЕЂУНАРОДНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ „ОД ПРОТИВПРАВНОСТИ ДО ЗАКОНИТОСТИ“

Повереник за заштиту равноправности, спровођењем послова из свог делокруга, али и проактивним приступом, настоји да максимално штити и афирмише принципе равноправности, једнаких могућности и толеранције, користећи сва своја овалшћења из Закона о забрани дискриминације, истакла је повереница Бранкица Јанковић на конференцији озаштити људских права одржаној у Новом Саду под називом „Од противправности до законитости“.

Повереница је подсетила да Србија има модеран Закон о забрани дискриминације, који свеобухватно регулише питање забране дискриминације по било ком основу, остављајући отворену листу личних својстава.

Обраћајући  се учесницима конференције, Јанковић је навела да  Повереник  у својим редовним годишњим извештајима  даје бројне препоруке за унапређење равноправности.

Међународно- стручну конференцију о заштити људских права организовали су  Покрајински заштитиник грађана –омбудсман и Институт за криминолошка и социолошка истраживања из Београда уз подршку мисије ОЕБС-а у Србији.

Print Friendly, PDF & Email
back to top