Poverenica o rodnoj ravnopravnosti na visokoškolskim ustanovama

Na visokim školama i fakultetima procenat studentkinja često nadmašuje procenat studenata, ali se ova prednost kasnije gubi i smanjuje se procenat žena na postdiplomskim studijama i njihov dalji napredak u akademskoj karijeri. To pokazuje da pitanju rodne perspektive na univerzitetima i visokoškolskim ustanovama moramo posvetiti posebnu pažnju, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na skupu „Akcioni planovi za rodnu ravnopravnost: Izazovi i mogućnosti za univerzitet“ koji je uz podršku OEBS-a organizovao Univerzitet u Novom Sadu.

Poverenica je podsetila da je institucija Poverenika 2018. godine uputila Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje inicijativu i predložila uvođenje rodne perspektive u postupak akreditacije visokoškolskih ustanova. Ta praksa još nije postala obavezna, ali Poverenik podržava univerzitete koji samoinicijativno  donose akcione planova za rodnu ravnopravnost, jer se na taj način stvara atmosfera u kojoj će se muškarci i žene opredeljivati za profesije u skladu sa svojim afinitetima, bez ograničenja koja postavljaju patrijarhalni stereotipi i predrasude, istakla je Janković.

Print Friendly, PDF & Email
back to top