Повереница о родној равноправности на високошколским установама

На високим школама и факултетима проценат студенткиња често надмашује проценат студената, али се ова предност касније губи и смањује се проценат жена на постдипломским студијама и њихов даљи напредак у академској каријери. То показује да питању родне перспективе на универзитетима и високошколским установама морамо посветити посебну пажњу, рекла је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић на скупу „Акциони планови за родну равноправност: Изазови и могућности за универзитет“ који је уз подршку ОЕБС-а организовао Универзитет у Новом Саду.

Повереница је подсетила да је институција Повереника 2018. године упутила Националном савету за високо образовање иницијативу и предложила увођење родне перспективе у поступак акредитације високошколских установа. Та пракса још није постала обавезна, али Повереник подржава универзитете који самоиницијативно  доносе акционе планова за родну равноправност, јер се на тај начин ствара атмосфера у којој ће се мушкарци и жене опредељивати за професије у складу са својим афинитетима, без ограничења која постављају патријархални стереотипи и предрасуде, истакла је Јанковић.

Print Friendly, PDF & Email
back to top