POVERENICA O POSLOVANJU PO MERI PORODICE

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković govorila je o konretnim merama kojima bi država mogla da utiče na širu primenu poslovne kulture koja štiti porodicu na konferenciji “Poslovanje po meri porodice” održanoj u organizaciji Biznis info foruma uz podršku Unicefa u Srbiji.

Neophodno je dopuniti zakone, pre svega Zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom, tako što će se uvesti poreski podsticaji za kompanije koje brinu o zaposlenima koji imaju porodicu i odredbom o obaveznom roditeljskom odsustvu za očeve, istakla je poverenica. Takođe, ćemo uputićemo preporuku Ministarstvu trgovine da se ne radi nedeljom, jer , navela je Janković.

Govoreći o diskriminaciji roditelja, pre svega majki na tržištu rada, poverenica je istakla da neki poslodavci najčešće „suptilno“ diskriminišu trudnice i majke kroz niže zarade, raspoređivanje na niža radna mesta i nemogućnost napredovanja po završetku porodiljskog odsustva.

Na konferenciji su govorili i Ređina De Dominićis, direktorka Unicefa u Srbiji, Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku, predstavnice društveno odgovornih kompanija među kojima su Vip Mobile, Mirabank, Generali osiguranje, Biosense institut, Ikea, kao i predstavnice organizacija koje se bave zaštitom prava roditelja i dece. Najvažnija poruke konferencije je da je neophodno zajednički raditi na uvođenju politika koje su po meri porodice, kako bi se unapredili uslovi za ekonomsko osnaživanje i ravnopravnost zaposlenih, uravnotežen balans poslovnog i privatnog života, sprečavanja migracije radno sposobnog stanovništva, povećanje nataliteta i uspeha poslovanja.

Print Friendly, PDF & Email
back to top