Poverenica na skupu “Jedna milijarda ustaje”

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković govorila je na skupu „Jedna milijarda ustaje“, u okviru globalne kampanje čiji je cilј da skrene pažnju na probleme nasilјa i diskriminacije žena širom sveta. Ove godine je u fokusu akcija borba protiv eksploatacije i ekonomske neravnopravnosti.

Poverenica Janković je poručila da je svako nasilјe nad ženama nedopustivo, a da se o ekonomskoj nejednakosti ne govori dovolјno, i podsetila na brojne slučajeve diskriminacije žena koje su se obratile Povereniku za zaštitu ravnopravnosti. Poverenica je istakla da su žene u Srbiji da lјe manje plaćene od muškaraca za isti posao koji obavlјaju, da su u znatnom broju još uvek ekonomski zavisne, da se teže zapošlјavaju.
„U osnovi svega je patrijarhalni obrazac prema kome je ženi mesto u kući. Mi smo danas ovde kako bismo poručili svakoj ženi da nije samo supruga majka i domaćica, i da može mnogo više. Ovde smo kako bismo ih ohrabirli da zatraže pomoć ako su diskriminisane, da ne trpe nasilјe, već da se obraćaju institucijama“, istakla je poverenica.

Na skupu pod sloganom „Ustani-Prekini-Poveži“, u organizaciji Centra za moderne veštine, aktivisti i aktivistkinje izveli su performans „Pokidaj lance!“, a najupečatlјiviji podaci o ekonomskoj neravnopravnosti žena, eksploataciji i nasilјu predstavlјeni su kao “hodajući panoi” tj. pokretna izložba.

Bramkica Trg1
Print Friendly, PDF & Email
back to top