Poverenica u poseti Austriji

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković razgovarala je u Beču sa Ombudsmanom za prava osoba sa invaliditetom Republike Austrije Ervinom Buhingerom. Poverenica Janković i ombudsman Buhinger razgovarali su o položaju ove populacije i saglasili su se da treba raditi na daljem unapređenju položaja osoba sa invaliditetom.

U okviru studijske posete Austriji, poverenica Janković se sastala i sa predstavnicama kancelarije austrijskog Ombudsmana za ravnopravnost Konstansom Pric Blazek i Suzan Prišing, sa kojima je posebno bilo reči o postupanju po pritužbama, kao i postupcima medijacije.

Tokom posete Gracu, poverenica je razgovarala sa predsednicom parlamenta Štajerske Betinom Volat, dok je glavna tema sastanka sa predstavnicima štajerske Kancelarije za borbu protiv diskriminacije, bila postupanje po preporukama nezavisnih tela.

Završnog dana boravka u Austriji, Poverenica se sastala sa čelnim osobama Instituta “Ludvig Bolcman”, kao i predstavnicima Udruženja za strateške parnice u oblasti diskriminacije, sa kojima je razgovarala o načinima saradnje civilnog sektora i tela koja se bave zaštitom od diskriminacije.

  • Austrija 2
Print Friendly, PDF & Email
back to top