Повереница на Регионалној конференцији о примени Истамбулске конвенције

Повереница за заштиту равноправности учествовала је на Регионалној конференцији под називом „Спровођење конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици“, која је одржавана од 10. до 12. новембра на Јахорини, у Босни и Херцеговини.

Србија међу првима ратификовала Конвенцију о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (још 2013. године), након чега су донети Закон о спречавању насиља у породици и Закон о изменама и допунама Кривичног закона. Ипак, упркос изузетно значајним помацима нормативни оквир још увек није у потпуности усклађен са Истамбулском конвенцијом, рекла је Бранкица Јанковић.

Повереница је додала да побољшањи законски оквир није довео до смањења породичног насиља, али јесте охрабрио жене да га више пријављују. Наведено указује да је важно говорити о узроцима и разлозима родно заснованог насиља, а то су пре свега дубоко укорењена родно заснована дискриминација, патријахални модел односа у друштву и стереотипи о подређеној улози жене. Оно што забрињава је што и млади лако усвајају нашу „богату историју“ дискриминаторних ставова жени, закључила је Јанковић.

Регионална конференција се одржава у оквиру пројекта „Јачање капацитета институција за решавање родно заснованог насиља у БиХ“, на којој су поред осталих учествовале директорка Агенције за равноправност полова у БиХ Самра Филиповић-Хаџиабдић и правобранитељица за равноправност полова у Р. Хрватској Вишња Љубичић.

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top