Poverenica na regionalnoj konferenciji „Institucije ombudsmana u vremenu kriza“

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković učestvovala je na regionalnoj konferenciji „Institucije ombudsmana u vremenu kriza“ koju su organizovali Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore i Misija OEBS-a u Crnoj Gori povodom obeležavanja 20 godina rada Ombudsmana Crne Gore.

Konferencija je okupila više od 100 učesnika, uključujući predstavnike regionalnih institucija ombudsmana i tela za ravnopravnost, sudskih instanci, tužilaštva, zakonodavne i izvršne vlasti, diplomatskog kora, akademske zajednice i lokalne samouprave.

Poverenica Janković čestitala je jubilej ombudsmana Crne Gore i navela da je naziv konferencije „Institucije ombudsmana u vremenu kriza“ asocira na vreme kovida, koje je bilo veoma zahtevno za sve, pa i za rad institucije Poverenika. Kada se osvrnem na rad naše institucije tokom tog kriznog perioda, mogu istaći da su i pored svih izazova gotovo sve preporuke Poverenika bile prihvaćene, rekla je Janković i podsetila da kolege iz regiona očekuje na velikoj konferenciji koja će biti održana od 16. novembra u Beogradu.

Na konferenciji su razmatrani status, uloga i uticaj nacionalnih institucija za ljudska prava i tela za ravnopravnost na nacionalnom i međunarodnom nivou. Zaključci konferencije usmereni su ka daljem jačanju misija tela za ravnopravnost i kreiranja zajedničke poruke sa nacionalnim državnim organima i drugim zainteresovanim stranama kako unaprediti zaštitu i promociju ljudskih prava i sloboda građana regiona, a time direktno uticati i na jačanje vladavine prava i demokratske procese.

Print Friendly, PDF & Email
back to top