Poverenica na međunarodnoj konferenciji “Podaci o ravnopravnosti kao sredstvo za borbu protiv diskriminacije” u Stokholmu

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković i pomoćnica poverenice Mirjana Kecman učestvovale su na međunarodnoj konferenciji pod nazivom “Podaci o ravnopravnosti kao sredstvo za borbu protiv diskriminacije” održanoj u Stokholmu u organizaciji ombudsmana za ravnopravnost Švedske.

Tokom tri sesije, predstavnici nacionalih tela za ravnopravnost, organizacija civilnog društva, akademske zajednice i kreatora politika država diskutovali su o značaju podataka o jednakosti, pri čemu su razmenili mišljenja i predloge kako najbolje iskoristiti ove podatke u borbi protiv diskriminacije u društvu i promovisanju jednakih prava i mogućnosti za sve.

Poverenica Janković istakla je da će kompletniji podaci omogućiti kvalitetniju analizu i otvoriti mogućnosti za efikasnije suzbijanje diskriminacije, ali i da je neophodan izuzetan oprez u korišćenju bilo koje vrste podataka, uz poštovanje prava na privatnost, a posebno kada se tiču dece koja uživaju posebnu pravnu zaštitu.

Konferenciju je otvorio švedski ombudsman Lars Ahrenius, a video porukom se obratila evropska komesarka za ravnopravnost Helena Dali.

Print Friendly, PDF & Email
back to top