Poverenica na međunarodnoj konferenciji o uticajima rodne perspektive na transformaciju politika

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković učestvovala  je na  jedanaestoj godišnjoj Think Tank Korčulanskoj školi zajedno sa brojnim aktivistima, stručnjacima,  političarkama  i političarima  iz regije koji su razgovarali o rodnoj ravnopravnosti i seksualnim i reproduktivnim pravima. Na skupu je istaknuto da velike političke i ideološke promene uzrokuju važne političke i ideološke, često i nepredviđene  akcije zbog čega je  neophodno   spremno  odgovoriti na izazove koje donose.

Poverenica je u okviru panela o platnim razlikama između žena i muškaraca održala prezentaciju na temu rodno zasnovanog platnog jaza u Srbiji u kojoj je pored najvažnijih podataka predstavila i preporuke za prevazilaženje ovih razlika, kao što su veća transparentnosti zarada, ohrabrivanje žena za obrazovanje u STEM naukama, fleksibilni oblici rada, suzbijanje rodnih predrasuda u procesu zapošljavanja i efikasna pravna zaštita.

Print Friendly, PDF & Email
back to top