Повереница на међународној конференцији о утицајима родне перспективе на трансформацију политика

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић учествовала  је на  једанаестој годишњој Тхинк Танк Корчуланској школи заједно са бројним активистима, стручњацима,  политичаркама  и политичарима  из регије који су разговарали о родној равноправности и сексуалним и репродуктивним правима. На скупу је истакнуто да велике политичке и идеолошке промене узрокују важне политичке и идеолошке, често и непредвиђене  акције због чега је  неопходно   спремно  одговорити на изазове које доносе.

Повереница је у оквиру панела о платним разликама између жена и мушкараца одржала презентацију на тему родно заснованог платног јаза у Србији у којој је поред најважнијих података представила и препоруке за превазилажење ових разлика, као што су већа транспарентности зарада, охрабривање жена за образовање у СТЕМ наукама, флексибилни облици рада, сузбијање родних предрасуда у процесу запошљавања и ефикасна правна заштита.

Print Friendly, PDF & Email
back to top