Poverenica Janković na međunarodnoj konferenciji u Tetovu

Prešli smo dug put, ali naš cilj dostizanja pune rodne ravnopravnosti i dalje nije ispunjen, zbog čega moramo nastaviti da stvaramo uslove koji će omogućiti svim devojkama i ženama u regionu život bez diskriminacije, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na dvodnevnoj međunarodnoj konferenciji o rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju žena održanoj u Tetovu. Konferenciju je organizovala Misija OEBS-a u Severnoj Makedoniji, a glavne teme bile su posvećene učešću žena u bezbednosnim i mirovnim operacijama, rodnoj perspektivi korupcije i potrebi ekonomskog osnaživanja žena.

Poverenica Janković je tokom konferencije istakla da je Republika Srbija napravila veliki pomak prethodnih godina i postigla značajan napredak u unapređenju rodne ravnopravnosti i zastupljenosti žena u svim granama vlasti. Učešće žena u javnim i bezbednosnim pitanjima od suštinskog je značaja za postizanje održivog razvoja, promovisanje mira i bezbednosti i unapređenje rodne ravnopravnosti, rekla je poverenica i naglasila da institucija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti posvećeno radi na jačanju uloge žena u sektoru bezbednosti i njihovog učešća u politici, kao i pružanju različitih vidova podrške ženama preduzetnicama iz ruralnih oblasti.

Na marginama konferencije, poverenica Brankica Janković imala je konstruktivan razgovor sa Generalnom sekretarkom OEBS-a Helgom Šmit, koja je pokazala veliko interesovanje za aktivnosti institucije Poverenika na unapređenju položaja žena, a sastala se i sa ambasadorkom Gesom Brojtigam, specijalnom izaslanicom i direktorkom za ljudska prava pri ministarstvu spoljnih poslova Nemačke. Skup je otvorio ministar inostranih poslova Severne Makedonije i predsedavajući OEBS-a Bujar Osmani. Konferencija koja je okupila visoke predstavnike institucija evropskih zemalja i OEBS-a organizovana je tokom predsedavanje Severne Makedonije OEBS-om.

Print Friendly, PDF & Email
back to top