Poverenica Janković na konferenciji Crvenog krsta o nasilju nad starijim ženama

Nasilje nad starijima, naročito starijim ženama, jedan je od  društvenih tabua,   o kojem se i dalje dosta ćuti, istakla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti  Brankica Janković na završnoj konferenciji dvogodišnjeg  projekta, posvećenog osnaživanju starijih žena i sprečavanju nasilja, koji Crveni krst Srbije sprovodi od 2019. godine u partnerstvu sa austrijskim Crevnim krstom i uz podršku Povrenika za zaštitu ravnopravnosti.

Dobro je da je Srbija je napravila značajno unapređenje u svom zakonodavnom okviru i na taj način obezbedila  sveobuhvatniji i  efikasniji sistem odgovora na nasilje. Takve aktivnosti, ocenila je poverenica, dovele su do toga da danas imamo povećanje broja prijavljenih slučajeva nasilja što pokazuje da smo prevazišli prvi stepenik u borbi protiv nasilja – da je sramota prijaviti. Ipak, kada govorimo o starijim ženama,  cilj je i dalje daleko, jer govorimo o generaciji žena koje su navikle da trpe i ćute – zbog straha, stida, ekonomske zavisnosti i još uvek jakih patrijarhalnih obrazaca ponašanja koji kažu da tako treba istakla je Janković.

Da su stariji izloženi nasilju, zlostavljanju, zanemarivanju i diskriminaciji pokazao je i Poseban izveštaj o diskriminaciji starijih koji je institucija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti objavila ove godine upravo da bi iniciranjem potrebnih mera i aktivnosti doprinela unapređenju njihovog položaja i rešavanju problema sa kojima se suočavaju, uključujući i nasilje.  Samo blagovremena i sveobuhvatna saradnja svih nadležnih u sistemu zaštite od nasilja, počev od policije, preko zdravstvenih i ustanova socijalne zaštite, pa do nezavisnih institucija i organizacija, može dati rezultat kojem težimo, zaključila je Janković.

Print Friendly, PDF & Email
back to top