Postojeće mehanizme zaštite od nasilja nad ženama potrebno unaprediti

Iz godine u godinu, femicid postaje sve izraženiji globalni problem, sa kojim je suočena i Srbija. Od početka godine do sredine maja, prema navodima iz medija i podacima civilnog društva ubijeno je 13 žena, što potvrđuje da je problem nasilja nad ženama i dalje veoma prisutan, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković povodom nacionalnog Dana sećanja na žene žrtve nasilja.

Češćim prijavljivanjem nasilja, žene pokazuju da su osnažene, uprkos čvrstim stegama patrijarhata. Zbog toga podrška žrtvama mora biti prioritet čitavog društva, a reakcija  nadležnih organa na prijavljeno nasilje efikasnija, kaže poverenica. Nedavni slučajevi femicida pokazali su da je među žrtvama bilo i žena koje su nasilje prethodno prijavljivale, kao i slučajeva ponovljenog nasilja, na šta je Poverenik posebno ukazao Republičkom javnom tužilaštvu i Ministarstvu pravde.

Poverenik je uputio i incijative za izmenu Zakona o izvršenju krivičnih sankcija koja se odnosi na uvođenje obaveznog obaveštavanja žrtve o tome da se osuđeni otpušta sa izdržavanja kazne, kao i za izmenu Krivičnog zakonika u cilju njegovog usklađivanja sa   Istambulskom konvencijom.

Bez obzira na ostvarene pomake u sistemu zaštite od nasilja, neophodno je kontinuirano unapređenje ljudskih kapaciteta njihova stalna edukacija i međusobna koordinacija, bolja procena rizika ali i pronalaženje novih metoda u rešavanju problema rodno zasnovanog nasilja. Primenjena praksa u nekim državama  može  biti od koristi  naročito u pogledu korišćenja savremenih  tehnologija. Važno je da državni organi odlučnije pokažu rešenost da adekvatno odgovore i na ovakav vid nasilja i da javnost informišu o preduzetim merama, zaključila je poverenica.

Print Friendly, PDF & Email
back to top