Постојеће механизме заштите од насиља над женама потребно унапредити

Из године у годину, фемицид постаје све израженији глобални проблем, са којим је суочена и Србија. Од почетка године до средине маја, према наводима из медија и подацима цивилног друштва убијено је 13 жена, што потврђује да је проблем насиља над женама и даље веома присутан, рекла је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић поводом националног Дана сећања на жене жртве насиља.

Чешћим пријављивањем насиља, жене показују да су оснажене, упркос чврстим стегама патријархата. Због тога подршка жртвама мора бити приоритет читавог друштва, а реакција  надлежних органа на пријављено насиље ефикаснија, каже повереница. Недавни случајеви фемицида показали су да је међу жртвама било и жена које су насиље претходно пријављивале, као и случајева поновљеног насиља, на шта је Повереник посебно указао Републичком јавном тужилаштву и Министарству правде.

Повереник је упутио и инцијативе за измену Закона о извршењу кривичних санкција која се односи на увођење обавезног обавештавања жртве о томе да се осуђени отпушта са издржавања казне, као и за измену Кривичног законика у циљу његовог усклађивања са   Истамбулском конвенцијом.

Без обзира на остварене помаке у систему заштите од насиља, неопходно је континуирано унапређење људских капацитета њихова стална едукација и међусобна координација, боља процена ризика али и проналажење нових метода у решавању проблема родно заснованог насиља. Примењена пракса у неким државама  може  бити од користи  нарочито у погледу коришћења савремених  технологија. Важно је да државни органи одлучније покажу решеност да адекватно одговоре и на овакав вид насиља и да јавност информишу о предузетим мерама, закључила је повереница.

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top