Posle inicijative PZR subvencionisani vaučeri za odmor i za građane sa 65 godina koji još nisu u penziji

Nakon što se Povereniku za zaštitu ravnopravnosti obratio  jedan broj građana i građanki ukazujući da ne mogu da ostvare pravo na besplatan vaučer za subvencionisani odmor u Srbiji, jer su navršili 65 godina života a još uvek nisu ostvarili pravo na penziju, upućena je inicijativa  posle čijeg usvajanja je po prvi put omogućeno da se za pomenute vaučere prijave i osobe koje su navršile 65 godina, a nisu ostvarili pravo na penziju.

Građani i građanke koji zbog navedenog razloga do sada nisu bili u mogućnosti,  to pravo mogu ostvariti  tako što  prilažu potpisanu izjavu da ne ostvaruju pravo na penziju na obrascu koji je objavljen na sajtu Ministarstva turizma i omladine i JP “Pošta Srbije“.

Vlada Srbije je, naime, donela novu Uredbu o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije, koja je stupila na snagu 17. decembra 2022. godine.

Print Friendly, PDF & Email
back to top