После иницијативе ПЗР субвенционисани ваучери за одмор и за грађане са 65 година који још нису у пензији

Након што се Поверенику за заштиту равноправности обратио  један број грађана и грађанки указујући да не могу да остваре право на бесплатан ваучер за субвенционисани одмор у Србији, јер су навршили 65 година живота а још увек нису остварили право на пензију, упућена је иницијатива  после чијег усвајања је по први пут омогућено да се за поменуте ваучере пријаве и особе које су навршиле 65 година, а нису остварили право на пензију.

Грађани и грађанке који због наведеног разлога до сада нису били у могућности,  то право могу остварити  тако што  прилажу потписану изјаву да не остварују право на пензију на обрасцу који је објављен на сајту Министарства туризма и омладине и ЈП “Пошта Србије“.

Влада Србије је, наиме, донела нову Урeдбу o услoвимa и нaчину дoдeлe и кoришћeњa срeдстaвa зa пoдстицaњe унaпрeђeњa туристичкoг прoмeтa дoмaћих туристa нa тeритoриjи Рeпубликe Србиje, која је ступила на снагу 17. децембра 2022. године.

Print Friendly, PDF & Email
back to top