Poseta delegacije Moldavije Povereniku

Zaštitnik građana Moldavije Mihail Kotorobai i predsednik Komisije za ravnopravnost Ian Feldman posetili su Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije.

U prostorijama Poverenika održano je nekoliko sastanaka na kojima su se članovi moldavske delegacije upoznali sa radom institucije i u direktnom razgovoru sa poverenicom Brankicom Janković saznali više o iskustvima i rezultatima koji su do sada ostvareni u borbi protiv diskriminacije i zaštite ravnopravnosti.

Zaposleni u stručnoj službi Poverenika prezentovali su naša iskustva u vezi sa postupanjem po pritužbama, upoznali ih sa metodologijom rada, najznačajnijim projektima i informisali o saradnji koju Poverenik ostvaruje sa drugim nezavisnim telima, državnim organima, nevladinim organizacijama, medijima i međunarodnim partnerima. Predstavnike moldavske delegacije interesovala je i izrada i procedura podnošenja redovnih i posebnih izveštaja Skupštini Srbije, kao i antidiskriminaciona zakonska rešenja u našoj zemlji.

Delegacija iz Moldavije sastaće se narednih dana i sa srpskim ombudsmanom, kao i sa predstavnicima najznačajnih nevladinih organizacija.

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top