Održana radionica o razvoju metodologije za procenu uticaja javnih politika na jednakost

Procena uticaja propisa i javnih politika je od izuzetnog značaja na stanje ravnopravnosti u društvu. Cilj je da imamo zakone koji poboljšavaju život građana i zbog toga treba poštovati procedure i uključiti sve relevantne aktere koji razumeju i kako sistem funkcioniše i šta su problemi građana, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković u uvodnom delu radionice o razvoju metodologije za procenu uticaja javnih politika na jednakost.

Konsultativna radionica okupila je predstavnike organa javne vlasti, a poverenica je istakla važnost razvijanja metodologije koja može doprineti načinu sagledavanja i analizi efekata svih akata koji su ili mogu da budu od uticaja na položaj građana i građanki, posebno onih koji su u većem riziku od diskriminacije.

Poverenik daje mišljenja na nacrte propisa, pri čemu težimo da utičemo na predlagače da izostave one norme koje mogu proizvesti diskrimnatorne ishode ili imati negativni uticaj po neku društvenu grupu ili društvo u celini. Naša praksa je pokazala da je procenu uticaja propisa na socioekonomski ugrožene grupe i pojedince celishodnije raditi upravo u fazi donošenja tog propisa, nego u fazi njegove primene, kada se već uočavaju nedostaci i vide njihove dalekosežne posledice, dodala je poverenica.

Radionica je organizovana u okviru projekta „Jačanje zaštite od diskriminacije i promovisanje ravnopravnosti u Srbiji: Da niko ne bude izostavljen“, koji realizuje Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS uz podršku Britanske ambasade u Beogradu i u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti.

Print Friendly, PDF & Email
back to top