Одржана радионица о развоју методологије за процену утицаја јавних политика на једнакост

Процена утицаја прописа и јавних политика је од изузетног значаја на стање равноправности у друштву. Циљ је да имамо законе који побољшавају живот грађана и због тога треба поштовати процедуре и укључити све релевантне актере који разумеју и како систем функционише и шта су проблеми грађана, рекла је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић у уводном делу радионице о развоју методологије за процену утицаја јавних политика на једнакост.

Консултативна радионица окупила је представнике органа јавне власти, а повереница је истакла важност развијања методологије која може допринети начину сагледавања и анализи ефеката свих аката који су или могу да буду од утицаја на положај грађана и грађанки, посебно оних који су у већем ризику од дискриминације.

Повереник даје мишљења на нацрте прописа, при чему тежимо да утичемо на предлагаче да изоставе оне норме које могу произвести дискримнаторне исходе или имати негативни утицај по неку друштвену групу или друштво у целини. Наша пракса је показала да је процену утицаја прописа на социоекономски угрожене групе и појединце целисходније радити управо у фази доношења тог прописа, него у фази његове примене, када се већ уочавају недостаци и виде њихове далекосежне последице, додала је повереница.

Радионица је организована у оквиру пројекта „Јачање заштите од дискриминације и промовисање равноправности у Србији: Да нико не буде изостављен“, који реализује Центар за истраживање и развој друштва ИДЕАС уз подршку Британске амбасаде у Београду и у сарадњи са Повереником за заштиту равноправности.

Print Friendly, PDF & Email
back to top