Одржана конференција поводом Међународног дана толеранције

Поводом Међународног дана толеранције, Повереник за заштиту равноправности, уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, организовао је Годишњу конференцију која је била посвећена равноправном учешћу мушкараца и жена у политичком и друштвеном животу на свим нивоима.

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић истакла је да је у последњих неколико година несумњиво постигнут напредак на пољу учешћа жена у политичком и јавном животу у Србији, али и да верује да данашњи скуп даје допринос промени перцепције учешћа жена и мушкараца у јавном животу чиме се показује јединство у циљу постизања пуне родне равноправности у области у којој су мушкарци и даље доминантни.

Она је указала да се жене и даље, не само у Србији, већ у целом свету, суочавају са ситуацијом да напредују на основу своје стручности, али само до одређене границе, коју кад треба да достигне не може да прекорачи и то само због родних стереотипа.

Зато је жена у политици више од представника власти. Она је не само узор већ и глас свих оних жена које слушајући њу схватају да имају шта да кажу. Самим тим што стаклени плафон срећемо у свим земљама, јасно је да се данас пре може говорити о прављењу рупе у њему, него о потпуном уклањању. Ломљење стакленог плафона је подухват на дуге стазе, који укључује друштво у целини, рекла је повереница.

Шеф Мисије ОЕБС-а у Србији Андреа Орицио истакао је да је Србија посвећена борби против дискриминације и да је преузела обавезе да усвоји законооавни оквир у тој области у циљу заштите једнакости свих грађана и грађанки.

Председница Фонда за политичку изуизетност Соња Лихт нагласила је да је српско друштво и даље веома патријархално, где је веома тешко бити политички активан ако сте жена, а нарочито на локалном нивоу.

Очигледно је да се још суоачавамо не само патријархалним и традиционалистичким, већ мизогиним друштвом, које не може да поднесе жену на политичкој сцени, нити да она буде у јавном животу, рекла је Лихт и поручила да је доста било кукања већ да се заједно учини све да се то у Србији промени.

Помоћница поверенице Татјана Јокановић представила је податке из анализе Повереника за заштиту равноправности “Родна равноправност на позицијама одлучивања у јединицама локалне смоуправе”.

Резултати показују да су у само 12 јединица локалне самоуправе жене градоначелнице или председнице општина, а у градским већима на четири мушкарца учествује тек једна жена.

На позицији директора јавних предузећа је 83,7 одсто мушкараца, док је у управним одборима 49 одсто жена, а у 69,9 одсто општина постоји тело за родну равноправност, навела је Јокановић.

У оквиру конференције Повереника за заштиту равноправности додељене су Годишње медијске награде за толеранцију. Признања награђеним новинаркама и новинарима уручили су повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић и шеф Мисије ОЕБС-а у Србији, амбасадор Андреа Орицио.

Print Friendly, PDF & Email
back to top