Održan drugi ciklus obuke “Da matična knjiga ne bude transrodna briga“

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti organizovao je drugi po redu ciklus obuke “Da matična knjiga ne bude transrodna briga – Zajedno za unapređenje usluga matičara za transrodne osobe u Srbiji” u saradnji sa organizacijom Geten. O izazovima sa kojima se suočavaju transrodne osobe prilikom upisa promene imena u matične knjige radi usklađivanja sa rodnim identitetom, šef odseka za pritužbe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Relja Pantić razgovarao je sa Ombudsmankom Niša i predstavnicima matičnih službi Gradske uprave Niš.

Osobe čiji se rod i pol ne podudaraju, suočavaju se sa brojnim problemima, poput odbacivanja, nasilja, diskriminacije, ali je većina problema povezana sa nedostatkom jasnih procedura kada je u pitanju izdavanje ličnih dokumenata. Nepostojanje ujednačenih i jasnih procedura u ovoj oblasti u Srbiji, transpolne osobe stavlja u pravni i životni vakuum i direktno ugrožava njihovu socio-ekonomsku stabilnost.

Zbog nesklada između vidljivih oznaka pola transpolne osobe koja je krenula u proces tranzicije i podataka u dokumentima, mogućnost ostvarivanja prava u oblasti rada i zapošljavanja, obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, kao i različite uobičajene aktivnosti – boravak u javnom prostoru, socijalizacija i putovanje – značajno su ugrožene ili u potpunosti onemogućene.

Print Friendly, PDF & Email
back to top