Одржан други циклус обуке „Да матична књига не буде трансродна брига“

Повереник за заштиту равноправности организовао је други по реду циклус обуке „Да матична књига не буде трансродна брига – Заједно за унапређење услуга матичара за трансродне особе у Србији“ у сарадњи са организацијом Гетен. О изазовима са којима се суочавају трансродне особе приликом уписа промене имена у матичне књиге ради усклађивања са родним идентитетом, шеф одсека за притужбе Повереника за заштиту равноправности Реља Пантић разговарао је са Омбудсманком Ниша и представницима матичних служби Градске управе Ниш.

Особе чији се род и пол не подударају, суочавају се са бројним проблемима, попут одбацивања, насиља, дискриминације, али је већина проблема повезана са недостатком јасних процедура када је у питању издавање личних докумената. Непостојање уједначених и јасних процедура у овој области у Србији, трансполне особе ставља у правни и животни вакуум и директно угрожава њихову социо-економску стабилност.

Због несклада између видљивих ознака пола трансполне особе која је кренула у процес транзиције и података у документима, могућност остваривања права у области рада и запошљавања, образовања, социјалне и здравствене заштите, као и различите уобичајене активности – боравак у јавном простору, социјализација и путовање – значајно су угрожене или у потпуности онемогућене.

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top