Obrazovanje kao preduslov ravnopravnosti

U cilju doprinosa ravnopravnosti dece sa smetnjama u razvoju na institucionalnom smeštaju u obrazovnom sistemu, u Media centru organizovana je konferencija Inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S i Inicijative za inkluziju VelikiMali u saradnji sa institucijom Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Poverenica Brankica Janković podsetila je sa kakvim problemima se suočavaju deca sa smetnjama u razvoju, njihove porodice i kakav status imaju u društvu, ističući da je jedan od najvažnijih izazova rešavanje prepreka sa kojima se suočajavju u obrazovnom sistemu. Ona je rekla da to što Poverenik ne dobija veliki broj pritužbi zbog diskriminacije dece sa smetnjama u razvoju, ne znači da takvih primera nema, ukazujući da porodice koje se suočavaju sa ovakvim problemima često nemaju ni vremena ni snage da se žale.

Upoznavajući prisutne sa nadležnostima Poverenika i procedurama podnošenja pritužbi, poverenica je poručila da je jako važno koristiti sve mehanizme koji doprinose ostvarenju prava dece sa invaliditetom, a dobar put su nezavisna tela, kao i organizacije civilnog sektora.

Poverenica Janković naglasila je važnost sprovođenja afirmativnih mera za poboljšanje položaja dece sa smetnjama u razvoju, a jedna od takvih mera može biti i obezbeđivanje neophodnih servisa u svim lokalnim samoupravama.

Nikolas Bizel iz Delegacije EU u Srbiji rekao je da su deca sa smetnjama u razvoju često žrtve višestruke diskriminacije i da im je neophodna podrška u obrazovanju u lokalnim samoupravama. Savetnik stalnog UN koordinatora u Srbiji Klod Kan dodao je da je važno postojanje dobrog pravnog okvira u ovoj oblasti, a da su ljudska prava premisa svakog slobodnog društva.

U razgovoru su učestvovali mladi panelisti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Dragana Kolak, Jasmina Ristić, Ivan Alić i Jovan Aksentijević. Oni su, radeći u svojim lokalnim sredinama, održali nekoliko desetina radionica i u njih uključili čak 444 mladih ljudi. Pričajući o svojim iskustvima u praksi, potvrdili su nam da još uvek živimo u društvu stereotipa, a da promovisanje ljudskih prava nije stvar „alata” nego srca.

Na skupu su predstavljene poslednje analize položaja dece sa smetnjama u razvoju na rezidencijalnom smeštaju i razmatralo su se koraci za dalje unapređivanje javnih politika i prakse u procesu deinstitucionalizacije i primene inkluzivnog obrazovanja, a u izradi publikacije učestvovala je pomoćnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti Kosana Beker.

Ona je upozorila da su deca sa smetnjama u razvoju na rezidencijalnom smeštaju višestruko diskriminisana, pre svega kao deca, zatim kao osobe sa smetnjama u razvoju, a potom i kao deca u rezidencijalnom smeštaju. Ta deca su izložena i rodno zasnovanoj diskriminaciji, a istraživanje pokazuje i da su više izložena riziku od nasilja od ostale dece, navela je Beker.

Projekat je podržala Delegacija Evropske unije u Srbiji i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom.

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top