Obaveštenje za javnost povodom pritužbe Udruženja građanki Femplatz protiv Dragoljuba Petrovića

U postupku povodom pritužbe Udruženja građanki Femplatz protiv Dragoljuba Petrovića, poverenica za zaštitu ravnopravnosti dala je mišljenje da su u tekstu koji je objavljen na sajtu iskra.co. 2.6.2021. godine, pod nazivom: Molba da opozovete zakon: Pismo čuvenog srpskog lingviste profesora Dragoljuba Petrovića predsedniku Srbije, povređene odredbe člana 11. u vezi sa članom 20. Zakona o zabrani diskriminacije.

Dragoljubu Petroviću je preporučeno da objavi javno izvinjenje svim ženama, u elektronskom ili štampanom mediju, kao i da ubuduće vodi račina da u izjavama, stavovima i sadržajima koje iznosi ne podstiče diskriminaciju prema ženama, kao ni stereotipe i predrasude o društvenim ulogama polova.
Dragoljub Petrović je nakon donošenja mišljenja sa preporukom, ovom organu dostavio tekst pod naslovom: „Mlogo se izvinjavam“. Kako objavljeni tekst ne predstavlja izvinjenje u skladu sa datom preporukom Poverenik je izrekao meru opomene.

S obzirom da Dragoljub Petrović nije postupio po preporuci ni posle opomene u zakonskom roku od 30 dana, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, u skladu sa Zakonom, o tome obaveštava javnost.

Print Friendly, PDF & Email
back to top