Obaveštenje javnosti – Direktor Ekološkog pokreta Novog Sada Nikola Aleksić diskriminisao Stanka Krstina iz Novog Sada zbog pripadnosti hrvatskoj nacionalnoj manjini

Stanko Krstin iz Novog Sada, obratio se Poverenici pritužbom protiv Nikole Aleksića, direktora Ekološkog pokreta Novog Sada zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti. U pritužbi je naveo da  Nikola Aleksić, kao direktor Ekološkog pokreta Novog Sada, već duže vreme plaši građane Novog Sada pričama da Stanko Krstin radi za hrvatsku obaveštajnu službu, i da je po zadatku došao da truje građane Novog Sada. Takođe, naveo je da je Nikola Aleksić svoje namere javno iskazao u dopisu Ekološkog pokreta koji je upućen Uniji poslodavaca Srbije 19. decembra u kojem je naveo da Unija poslodavaca Srbije ima u sopstvenim redovima hrvatske kadrove, da je predsednik Unije hrvatski vjećnik Hrvatskog nacionalnog vijeća za Vojvodinu, da navedeno vijeće sigurno nije osnovano radi širenja hrvatske kulture i da bi se uspešno izborili protiv nelojalne konkurencije u sopstvenoj zemlji, Unija poslodavaca Srbije treba prvo da očisti svoje redove. Predsednik Ekološkog pokreta Novog Sada, nije pristao na medijaciju koja mu je ponuđena u cilju mirnog rešavanja nastalog problema. Takođe, nije želeo ni da se izjasni o navodima iz pritužbe. Tokom postupka je utvrđeno da je direktor Ekološkog pokreta Novog Sada Nikola Aleksić uputio saopštenje za javnost 7. oktobra 2014. godine, i predstavku Uniji poslodavaca Srbije 19. decembra 2014. godine, u kojima je izrazio ideje i stavove koji su uznemirujući i ponižavajući i kojima se vređa dostojanstvo Stanka Krstina kao i drugih pripadnika i pripadnica hrvatske nacionalne manjine.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti dala je mišljenje da je direktor Ekološkog pokreta Novog Sada Nikola Aleksić, prekršio odredbe Zakona o zabrani diskriminacije i dala mu preporuku da uputi pismo izvinjenja Stanku Krstinu povodom stavova iznetih u tekstu saopštenja za javnost i predstavke upućene Uniji poslodavaca Srbije, da pozove na sastanak predstavnike i predstavnice Hrvatskog nacionalnog vijeća kako bi se informisao o njihovim aktivnostima i nadležnostima, kao i da ubuduće ne daje saopštenja i izjave kojima se vređa dostojanstvo pripadnika i pripadnica hrvatske ili bilo koje druge nacionalne manjine.

S obzirom da Nikola Aleksić nije postupio po preporuci, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije, o tome obaveštava javnost.

Print Friendly, PDF & Email
back to top