Nastavljeni sastanci Poverenice i predstavnica i predstavnika NVO

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković nastavila je seriju sastanaka sa nevladinim organizacijama u Srbiji razgovarajući sa predstavnicama Egala, Građanskih inicijativa i AMITY.

Na sastanku sa Vesnom Zorić, predstavnicom Egala, nevladine organizacije u javnosti najpoznatije po pritužbi koju su protiv Vosjke Srbije i Ministarstva odbrane podneli zbog diskriminacije transrodne majorke Helene, razgovaralo se o rešavanju položaja i statusa transrodnih osoba kroz primene zakonskih i podzakonskih rešenja, kao i o davanju podrške Poverenika za zaštitu ravnopravnosti ovoj organizaciji u nalaženju prostora za transrodne osobe.

Na sastanku poverenice i direktorke Građanskih inicijativa Maje Stojanović istaknuto je da bi u daljoj saradnji poseban akcenat trebalo da se stavi na pitanja i teme koje se tiču diskriminacije u užbenicima. Razgovarano je i o načinima uvođenja tema za zaštitu ravnopravnosti i borbe protiv diskriminacije u predmet Građansko vaspitanje, kao i o zaštiti položaja nacionalnih manjina u Srbiji.

Sa Nadom Satarić iz oranizacije AMITY razgovarano je o izazovima u odnosu srpskog društva prema starima i starijima i posebno izraženoj diskriminaciji i nedovoljnom razumevanju starijih osoba, otežanom pristupu uslugama sa kojima se suočavaju, a naročito uslugama zdravstvene i socijalne zaštite.

Sastanci poverenice Brankice Janković sa predstavnicima ostalih nevladinih organizacija nastavljaju se narednih dana.

Print Friendly, PDF & Email
back to top