Letnja škola Panela mladih Poverenika za zaštitu ravnopravnosti „Isterivači/ce diskriminacije“

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i UNICEF Srbija organizovali su letnju školu Panela mladih Poverenika za zaštitu ravnopravnosti „Isterivači/ce diskriminacije”, u periodu od 25. do 27. avgusta 2014. godine u Banji Vrujci. Letnja škola je organizovana sa ciljem da deca i mladi utvrde svoja postojeća i steknu nova znanja u prepoznavanju diskriminacije, da sami ne budu diskriminatori, kao i da koriste mehanizme zaštite od diskriminacije kada je potrebno. Pored toga, njima su predstavljene smernice za analizu sadržaja udžbenika za srednje škole, koje će koristiti u svom istraživačkom radu u narednom periodu, uz stručnu podršku UNICEF-a i stručne službe Poverenika.

Seminaru je prisustvovalo 18 članova i članica panela mladih „Isterivači/ce diskriminacije”, koji su se prvi put okupili u novembru 2012. godine na trodnevnom seminaru o zaštiti od diskriminacije. Članovi i članice panela su uzrasta od 15 do 18 godina i dolaze iz cele Srbije. Panel je osnovan sa ciljem da sarađuje sa institucijom Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i savetuje Poverenicu o pitanjima koja se odnose na suzbijanje i zaštitu od diskriminacije dece i mladih.

U trodnevnom seminaru, održano je nekoliko predavanja i radionica na temu prepoznavanja stereotipa i predrasuda i kako oni utiču na formiranje diskriminatornih stavova i na diskriminatorno postupanje, zatim o participativnom istraživanju mladih i o metodama analize sadržaja udžbenika.

Takođe, panelisti/kinje su pedstavili novim članicama i članovima iskustva i stečena znanja sa prethodnih seminara, kao i jedan primer uspešne primene mehanizma za zaštitu od diskriminacije podnošenjem pritužbe Poverenici. Najveći deo programa činila su predavanja dr Jelene Vranješević, profesorke razvojne (dečje) psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, dok je pomoćnica Poverenice Kosana Beker moderirala programom i davala korisne smernice i stručne odgovore učesnicama i učesnicima. Na letnjoj školi Panela mladih „Isterivača/ica diskriminacije” prisustvovala je i Poverenica Nevena Petrušić i ukazala mladim učesnicama i učesnicama, između ostalog, na neke specifičnosti postupka utvrđivanja diskriminacije i na značaj aktivne uloge dece i mladih u otkrivanju i suzbijanju diskriminacije.

Print Friendly, PDF & Email
back to top