Конференција и водич на тему дискриминације ЛГБТИ особа на тржишту рада

Изазови примене антидискриминационих прописа у циљу унапређења положаја ЛГБТИ особа на тржишту рада и креирање инклузивног радног окружења са фокусом на тренутно стање, али и перспективе у Србији биле су теме конференције „Дискриминација ЛГБТИ особа на тржишту рада у Републици Србији – примена антидискриминационих прописа и значај инклузивног радног окружења” коју су реализовали алумнисти Чивнинг стипендије уз подршку Британске амбасаде у Србији, Фонда алумниста Чивнинг стипендије и Повереника за заштиту равноправности.

Представљена је и публикација „Водич за примену домаћих антидискриминационих прописа у циљу унапређења положаја ЛГБТИ особа на тржишту рада у Републици Србији“ аутора Милана Антонијевића и Александра Михајловића. Поред прегледа домаћих прописа са фокусом на механизам заштите од дискриминације пред Повереником, у овој публикацији су представљени и примери компанија које у свом раду примењују инклузивне радне политике, као и смернице за припрему кодекса равноправности у компанијама.

Подстицајно радно окружење у којем се уважава различитост доприноси бољим резултатима рада сваког запосленог, а поштовање права на равноправност је управо тамо где постоји интеракција и повезаност међу људима. Зато је наш заједнички циљ инклузивно тржиште рада и инклузиван процес запошљавања где начело једнаких шанси и принцип равнорпавности важе без изузетка и без обзира на пол или род запосленог, његов брачни или породични статус, сексуалну оријентацију, године живота, боју коже, националну припадност или неку другу личну карактеристику, истакла је Бранкица Јанковић, у уводној речи за „Водич за примену домаћих антидискриминационих прописа у циљу унапређења положаја ЛГБТИ особа на тржишту рада у Републици Србији“.

Конференција је одржана као део пројекта “Empowering the LGBTI workforce in the Serbian labour market”, а учеснике је поздравио и први секретар британске амбасаде Вилијам Хопкинсон.

Водич можете преузети на овом линку:

https://ravnopravnost.gov.rs/rs/vodic-za-primenu-domacih-antidiskriminacionih-propisa-u-cilju-unapredjenja-polozaja-lgbti-osoba-na-trzistu-rada-u-republici-srbiji/

Print Friendly, PDF & Email
back to top