Javna debata – kvalitet udžbenika u obrazovanju

U Kragujevcu je održana debata na temu „Kvalitet udžbenika u obrazovanju”, koju su organizovale Građanske inicijative i Fondacija za otvoreno društvo. Prema oceni učesnika, udžbenici obiluju stereotipnim prikazima rodnih uloga/profesija, uočljiv je rodno neosetljiv jezik, a udžbenici nisu prilagođeni učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Na temu kvaliteta udžbenika u obrazovanju govorile su pomoćnica Poverenice Kosana Beker, predstavnica Pedagoškog društva Srbije Nataša Buzadžić i Aleksandra Begović iz Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Koliko je značajna oblast obrazovanja u sprovođenju antidiskriminacione politike, govori i činjenica da je Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, ubrzo nakon konstituisanja ovog nezavisnog državnog organa, dala preporuku za uklanjanje diskriminatornih sadržaja iz nastavnih materijala i za promovisanje tolerancije i poštovanja ljudskih prava. Preporuka je data Ministarstvu prosvete i nauke, Nacionalnom prosvetnom savetu i Zavodu za unapređenje kvaliteta vaspitanja i obrazovanja. Međutim, ni nakon tri godine, po toj preporuci još uvek nije postupljeno, istakla je Kosana Beker, pomoćnica Poverenice. U debati je ocenjeno i da su u našim udžbenicima određene grupe dece potpuno nevidljive, kao što su romska ili deca sa invaliditetom, pa samim tim ne odražavaju stvarnost u kojoj živimo, dok pripadnici manjinske populacije nemaju načina da se identifikuju sa nastavnim sadržajima. Nastava građanskog vaspitanja je ocenjena kao nedovoljno efikasna, a naglašeno je i da su u udžbenicima potpunosti izostavljeni primeri alternativnih modela porodica (porodice bez dece, starateljske porodice, samohrani roditelji). Tokom debate je istaknuto i da je naročito važna uloga nastavnog kadra u promovisanju nenasilne kulture i negovanju svesti o različitostima.

Print Friendly, PDF & Email
back to top