Jačanje kapaciteta zaposlenih u Instituciji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

U cilju jačanja kapaciteta i ličnog razvoja zaposlenih u Instituciji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti održana je obuka o tehničkim aspektima funkcionisanja veštačke inteligencije, za reagovanje na potencijalne slučajeve diskriminacije i pripreme za efikasanu primenu Uredbe EU o veštačkoj inteligenciji. Takođe imajući u vidu važnost usavršavanja zaposlenih obuka je obuhvatila i upoznavanje sa sistemima informacione bezbednosti i zaštite podataka na internetu.

U okviru obuke zaposlenima je predstavljen projekat LeTSGEPs u okviru kog je predstavljeno trenutno stanje rodne ravnopravnosti na Matematičkom institutu SANU.

Dvodnevna obuka u Sremskim Karlovcima sprovedena je u okviru projekta „Unapređenje položaja žena i devojčica iz ruralnih oblasti“ koja se realizuje u saradnji sa UN Women i Norveškom ambasadom u Beogradu, bila je i prilika za upoznavanje sa primerima dobre prakse, kao i bogatom kulturom ove Vojvođanske opštine.

Print Friendly, PDF & Email
back to top