Јачање капацитета запослених у Институцији Повереника за заштиту равноправности

У циљу јачања капацитета и личног развоја запослених у Институцији Повереника за заштиту равноправности одржана је обука о техничким аспектима функционисања вештачке интелигенције, за реаговање на потенцијалне случајеве дискриминације и припреме за ефикасану примену Уредбе ЕУ о вештачкој интелигенцији. Такође имајући у виду важност усавршавања запослених обука је обухватила и упознавање са системима информационе безбедности и заштите података на интернету.

У оквиру обуке запосленима је представљен пројекат LeTSGEPs у оквиру ког је представљено тренутно стањe родне равноправности на Математичком институту САНУ.

Дводневна обука у Сремским Карловцима спроведена је у оквиру пројекта „Унапређење положаја жена и девојчица из руралних области“ која се реализује у сарадњи са УН Wомен и Норвешком амбасадом у Београду, била је и прилика за упознавање са примерима добре праксе, као и богатом културом ове Војвођанске општине.

Print Friendly, PDF & Email
back to top