Inicijativa da se donesu procedure o postupanju sa decom i učenicima sa dijabetesom i drugim hroničnim, kao i retkim bolestima

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković uputila je inicijativu Ministarstvu zdravlja za donošenje procedura o postupanju sa decom i učenicima sa dijabetesom i drugim nezaraznim hroničnim, kao i retkim bolestima tokom boravka u predškolskim ustanovama i školama. Cilj inicijative je podrška, dobra kontrola bolesti i sprečavanja nastanka njenih komlikacija, što utiče i na unapređenje položaja dece i njihovu zaštitu od stigmatizacije i diskriminacije.

U inicijativi je ukazano i na potrebu permanente saradnje između domova zdravlja, zdravstvenih radnika i zaposlenih u obrazovnim ustanovama, kako po pitanju preventivnog delovanja, tako i neophodne edukacije. Inicijativa bi trebalo da se sprovede uz saradnju i podršku Ministarstva prosvete, koje bi utvrđene procedure trebalo da distribuira predškolsim i školskim ustanovama.

Praksa Poverenika ukazuje da su deca često izložena diskriminaciji zbog zdravstvenog stanja, kako od strane vršnjaka tako i nastavnog osoblja, kaže poverenica Brankica Janković. Roditelji ove dece često donose odluku da jedan od njih prestane da radi kako bi bili sigurni da je njihovo dete primilo na vreme odgovarajuću terapiju u vrtiću ili školi. Bilo je slučajeva i kada je odbijan ili otežan upis deteta u obrazovnu ustanovu zbog njegovog određenog zdravstvenog stanja ili kada deci nije omogućen odlazak na ekskurziju i rekreativnu nastavu sa ostalim učenicima. Poverenica navodi da je izuzetno važno da deca redovno uzimaju terapiju jer izostanak terapije u određeno vreme može vitalno ugroziti dete ili dovesti do pogoršanja njegovog stanja. Sve ove izazove je važno rešiti, pre svega, radi pružanja kvalitetne zdravstvene zaštite i ravnopravnog uključivanja dece u svakodnevne aktivnosti sa svojim vršnjacima, a zatim i zbog roditelja kojima je potrebna podrška, zaključuje Janković.

Povereniku su se povodom ovog problema obratila Udruženje za borbu protiv dijabetesa „Plavi krug“ i Udruženje „Hrabriša“ ukazujući na probleme sa kojima se deca obolela od dijabetesa i drugih nezaraznih hroničnih, kao i retkih bolesti susreću još od vrtića.

Print Friendly, PDF & Email
back to top