Poverenica na konferenciji GIZ o uslugama socijalne zaštite

Efikasna socijalna zaštita i puno poštovanje prava osetljivih grupa treba da budu jedan od prioriteta javnih politika i tema stalnog usavršavanja zaposlenih u sistemu socijalne i zdravstvene zaštite, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na otvaranju završne konferencije projekta Nemačko-srpske razvojne saradnje GIZ „Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe“ održane u Beogradu.

Aktuelna situacija ukazuje na neophodnost unapređenja zaštite ljudskih prava i položaja osetljivih grupa, vodeći računa da mere koje se preduzimaju budu bolje targetirane, posebno ka određenim grupama, poput: žena sa sela, starijih, osoba sa invaliditetom, siromašnih, hroničnih ili bolesnika u terminalnim fazama bolesti, Roma i Romkinja i dece, navela je poverenica. Ona je istakla da dostupnost usluga socijalne zaštite u mnogome zavisi od okolnosti na lokalnom nivou, zbog čega je od izuzetne važnosti uspostavljanje međuopštinske saradnju kroz efikasnu ali održivu upotrebu resursa i partnerstva različitih aktera uključenih u pružanje podrške.

Poverenica je navela da sve veći broj starijih   vrši pritisak na sistem socijalnog i penzionog osiguranja, kao i na zdravstvenu negu i zaštitu, a kao značajan izazov navela je i  nedovoljnu podršku neformalnim negovateljima. Integrisane usluge u zajednici, poput dnevnog boravka i pomoći u kući su potencijal efikasnije rešavanje ovih problema, kao i uvođenje inovativnih i mobilnih usluga, sa posebnim akcentom na starije, decu i osobe sa invaliditetom, licima u ruralnim i nepristupačnim područjima, rekla je Janković.

Na otvaranju konferencije govorili su još i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković, ministarka za brigu o porodici i demografiju Darija Kisić, ambasadorka SR Nemačke Anke Konrad i Direktor programa dobre uprave GIZ Štefan Hajek. U radnom delu konferencije diskutovalo se o procesu deinstitucionalizacije, interaktivnom pristupu u pružanju usluga socijalne zaštite i rodno odgovornom pristupu.

Print Friendly, PDF & Email
back to top