EQUINET trening „Borba protiv diskriminacije i promocija jednakosti: saradnja i rad sa nosiocima obaveze poštovanja načela jednakosti“

Evropska mreža za tela za ravnopravnost (EQUINET) organizovala je u Zagrebu trening o saradnji i radu sa telima koja su nosioci obaveze poštovanja načela jednakosti, a u ime Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, treningu je prisustvovala Ivana Filipov, mlađa savetnica u Odeljenju za postupanje po pritužbama.

Na treningu je učestvovalo 53 učesnika iz 31 države članice Evropske mreže, a tema treninga bili su principi, iskustva i načini saradnje nacionalnih tela za zaštitu ravnopravnosti sa drugim telima koja imaju obavezu da poštuju princip jednakosti, ravnopravnosti i zabrane diskriminacije (lokalne uprave, policija, mediji, škole, zdravstvene ustanove, udruženja poslodavaca itd.).

Print Friendly, PDF & Email
back to top