EQUINET тренинг „Борба против дискриминације и промоција једнакости: сарадња и рад са носиоцима обавезе поштовања начела једнакости“

Европска мрежа за тела за равноправност (EQUINET) организовала је у Загребу тренинг о сарадњи и раду са телима која су носиоци обавезе поштовања начела једнакости, а у име Повереника за заштиту равноправности, тренингу је присуствовала Ивана Филипов, млађа саветница у Одељењу за поступање по притужбама.

На тренингу је учествовало 53 учесника из 31 државе чланице Европске мреже, а тема тренинга били су принципи, искуства и начини сарадње националних тела за заштиту равноправности са другим телима која имају обавезу да поштују принцип једнакости, равноправности и забране дискриминације (локалне управе, полиција, медији, школе, здравствене установе, удружења послодаваца итд.).

Print Friendly, PDF & Email
back to top