Aktivnosti Poverenika u Ekvinetu

Održan skup EKVINETA u Beogradu

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije bio je domaćin skupa EKVINETA – evropske mreže tela za ravnopravnost koja okuplja 41 instituciju iz 31 evropske države. Tokom dvodnevne konferencije, predstavnice i predstavnici EKVINETA su razmatrali efekte primene pozitivnih, odnosno, mera afirmativne akcije, koje se u državama članicama EKVINETA preduzimaju kako bi se poboljšao položaj grupa koje…

Opširnije →
EQUINET trening „Borba protiv diskriminacije i promocija jednakosti: saradnja i rad sa nosiocima obaveze poštovanja načela jednakosti“

Evropska mreža za tela za ravnopravnost (EQUINET) organizovala je u Zagrebu trening o saradnji i radu sa telima koja su nosioci obaveze poštovanja načela jednakosti, a u ime Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, treningu je prisustvovala Ivana Filipov, mlađa savetnica u Odeljenju za postupanje po pritužbama. Na treningu je učestvovalo 53 učesnika iz 31 države članice…

Opširnije →
Sastanak EKVINET Radne grupe za komunikacije

Od 25. do 27. marta 2013. u Atini(Grčka), održan je sastanak EKVINET Radne grupe za komunikacije. U ime Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, skupu je prisustvovao savetnik Slobodan Milivojević koji je predstavio projektne aktivnosti institucije, publikacije i rezultate poslednjeg istraživanja javnog mnjenja. On je takođe govorio o medijskim izazovima sa kojima se susrećemo u radu i…

Opširnije →
Redovna godišnja skupština EKVINET-a

Od 3. do 6. decembra 2012. godine, u Briselu(Belgija), održana je redovna godišnja skupština EKVINET-a. U ime Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, zasedanju su prisustvovale pomoćnica Ljiljana Lončar i viša savetnica Emila Spasojević. Ključne teme zasedanja bile su usaglašavanje standarda za sva tela koja se bave pitanjima ravnopravnosti, uloga UN tela zaduženog za osobe sa invaliditetom,…

Opširnije →
Sastanak Radne grupe za komunikacije

Od 26. do 28. septembra 2012. godine, u Floriani (Malta), održan je sastanak Radne grupe za komunikacije. U ime Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, skupu je prisustvovao savetnik Slobodan Milivojević. Tokom susreta, bilo je reči o problemima sa kojima se sreću predstavnici PR službi sličnih tela, prilikom medijske promocije informacija koje se tiču promovisanja ravnopravnosti i…

Opširnije →
Sastanak Radne grupe o formiranju politika

Od 23. do 25. maja 2011. godine, u Briselu (Belgija), održan sastanak Radne grupe o formiranju politika. U ime Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, skupu je prisustvovala viša savetnica Emila Spasojević. Na sastanku se raspravljalo o perspektivama EQUINET-a u promovisanju koncepta aktivnog starenja i zaštiti ravnopravnosti starijih osoba. Deo diskusije odnosio se i na odnos između…

Opširnije →
Trening za predstavnike nezavisnih tela koja se bave ravnopravnošću

Od 22. do 25. maja 2012. godine, u Viljnusu (Litvanija), organizovan je trening za predstavnike svih nezavisnih tela koja se bave ravnopravnošću, pod nazivom “Alternativno rešavanje sukoba: mehanizam specijalizovanih tela za ravnopravnost”. U ime Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, skupu je prisustvovala pomoćnica Kosana Beker, koja je prezentovala model medijacije u slučajevima diskriminacije Poverenika za zaštitu…

Opširnije →
Sastanak Radne grupe za komunikacije

12. i 13. oktobra 2011. godine, u Beču (Austrija), održan je sastanak Radne grupe za komunikacije. U ime Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, skupu je prisustvovao savetnik Branko Ćirković. Tema skupa su bile komunikacijske strategije i prakse koje tela za ravnopravnost koriste prema građanima.

Opširnije →
Poverenik za zaštitu ravnopravnosti postao je punopravni član EQUINET-a

16. novembra 2010. godine na zasedanju u Briselu (Belgija) Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije, jednoglasnom odlukom svih država članica, postao je punopravni član Evropske mreže tela za ravnopravnost (EQUINET). Tom prilikom poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić, ukazala je na potrebu jačanja saradnje sa nezavisnim evropskim telima za zaštitu od diskriminacije i izrazila uverenje…

Opširnije →
back to top