DELEGACIJA SAVETA EVROPE U POSETI POVERENIKU ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Delegacija Saveta Evrope savetodavni Komitet za zaštitu nacionalnih manjina   Mari Hagsgard,Piter Vil, Edit Žiobien i Žan Tjen Kautzman posetili su instituciju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Predstavnice Poverenika su članove delegacije SE upoznale sa svojim aktivnostima i klјučnim problemima u oblasti zaštite ravnopravnosti sa posebnim osvrtom na pitanje diskriminacije i položaja nacionalnih manjina, posebno Romske.

Predstavnike savetodavnog Komiteta Saveta Evrope predstavnice Poverenika za zaštitu ravnopravnosti informisale su o radu naše institucije na zaštiti od diskriminacije sa posebnim osvrtom na stanje prava nacionalnih manjina u Srbiji o kojima ovo telo radi izveštaj.

Print Friendly, PDF & Email
back to top