Активности Повереника у Еквинету

Oдржaн скуп EКВИНETA у Бeoгрaду

Пoвeрeник зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти Рeпубликe Србиje биo je дoмaћин скупa EКВИНETA – eврoпскe мрeжe тeлa зa рaвнoпрaвнoст кoja oкупљa 41 институциjу из 31 eврoпскe држaвe. Toкoм двoднeвнe кoнфeрeнциje, прeдстaвницe и прeдстaвници EКВИНETA су рaзмaтрaли eфeктe примeнe пoзитивних, oднoснo, мeрa aфирмaтивнe aкциje, кoje сe у држaвaмa члaницaмa EКВИНETA прeдузимajу кaкo би сe пoбoљшao пoлoжaj групa кoje…

Опширније →
EQUINET тренинг „Борба против дискриминације и промоција једнакости: сарадња и рад са носиоцима обавезе поштовања начела једнакости“

Европска мрежа за тела за равноправност (EQUINET) организовала је у Загребу тренинг о сарадњи и раду са телима која су носиоци обавезе поштовања начела једнакости, а у име Повереника за заштиту равноправности, тренингу је присуствовала Ивана Филипов, млађа саветница у Одељењу за поступање по притужбама. На тренингу је учествовало 53 учесника из 31 државе чланице…

Опширније →
Састанак ЕКВИНЕТ Радне групе за комуникације

Од 25. до 27. марта 2013. у Атини(Грчка), одржан је састанак ЕКВИНЕТ Радне групе за комуникације. У име Повереника за заштиту равноправности, скупу је присуствовао саветник Слободан Миливојевић који је представио пројектне активности институције, публикације и резултате последњег истраживања јавног мњења. Он је такође говорио о медијским изазовима са којима се сусрећемо у раду и…

Опширније →
Редовна годишња скупштина ЕКВИНЕТ-а

Од 3. до 6. децембра 2012. године, у Бриселу(Белгија), одржана је редовна годишња скупштина ЕКВИНЕТ-а. У име Повереника за заштиту равноправности, заседању су присуствовале помоћница Љиљана Лончар и виша саветница Емила Спасојевић. Кључне теме заседања биле су усаглашавање стандарда за сва тела која се баве питањима равноправности, улога УН тела задуженог за особе са инвалидитетом,…

Опширније →
Састанак Радне групе за комуникације

Од 26. до 28. септембра 2012. године, у Флориани (Малта), одржан је састанак Радне групе за комуникације. У име Повереника за заштиту равноправности, скупу је присуствовао саветник Слободан Миливојевић. Током сусрета, било је речи о проблемима са којима се срећу представници ПР служби сличних тела, приликом медијске промоције информација које се тичу промовисања равноправности и…

Опширније →
Састанак Радне групе о формирању политика

Од 23. до 25. маја 2011. године, у Бриселу (Белгија), одржан састанак Радне групе о формирању политика. У име Повереника за заштиту равноправности, скупу је присуствовала виша саветница Емила Спасојевић. На састанку се расправљало о перспективама EQUINET-а у промовисању концепта активног старења и заштити равноправности старијих особа. Део дискусије односио се и на однос између…

Опширније →
Тренинг за представнике независних тела која се баве равноправношћу

Од 22. до 25. маја 2012. године, у Виљнусу (Литванија), организован је тренинг за представнике свих независних тела која се баве равноправношћу, под називом „Алтернативно решавање сукоба: механизам специјализованих тела за равноправност“. У име Повереника за заштиту равноправности, скупу је присуствовала помоћница Косана Бекер, која је презентовала модел медијације у случајевима дискриминације Повереника за заштиту…

Опширније →
Састанак Радне групе за комуникације

12. и 13. октобра 2011. године, у Бечу (Аустрија), одржан је састанак Радне групе за комуникације. У име Повереника за заштиту равноправности, скупу је присуствовао саветник Бранко Ћирковић. Тема скупа су биле комуникацијске стратегије и праксе које тела за равноправност користе према грађанима.

Опширније →
Повереник за заштиту равноправности постао је пуноправни члан EQUINET-а

16. новембра 2010. године на заседању у Бриселу (Белгија) Повереник за заштиту равноправности Републике Србије, једногласном одлуком свих држава чланица, постао је пуноправни члан Европске мреже тела за равноправност (EQUINET). Том приликом повереница за заштиту равноправности Невена Петрушић, указала је на потребу јачања сарадње са независним европским телима за заштиту од дискриминације и изразила уверење…

Опширније →
back to top