Day: May 25, 2021

Оbаvеštеnjе zа јаvnоst po pritužbi оrgаnizаciје civilnоg društvа „Dа sе znа“ protiv Мuаmеrа Zukоrlićа

U postupku koji je sproveden po pritužbi  оrgаnizаciје civilnоg društvа „ Dа sе znа“ protiv Мuаmеrа Zukоrlićа, pоvоdоm njegove izјаvе prilikоm gоstоvаnjа u jutаrnjеm prоgrаmu tеlеviziје sа nаciоnаlnоm frеkvеnciјоm, kојоm sе hоmоsеksuаlnоst stаvlја u kоntеkst bоlеsti, pоvеrеnicа zа zаštitu rаvnоprаvnоsti dаlа је mišlјеnjе dа је dоšlо dо pоvrеdе Zаkоnа о zаbrаni diskriminаciје. Zukоrliću је prеpоručеnо…

Opširnije →
109-21 Mišljenje povodom pritužbe A. A. protiv Skupštine grada Beograda zbog disrkiminacije na osnovu pola i porodičnog statusa

br. 07-00-119/2021-02 datum: 24. 5. 2021.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe A. A. protiv Skupštine grada Beograda zbog disrkiminacije na osnovu pola i porodičnog statusa. U pritužbi je, između ostalog, navedeno da je grad Beograd usvajanjem Odluke o pristupanju grada Beograda Udruženju „Pokreta za decu tri plus“ iz Čačka diskriminisao…

Opširnije →
637-20 Pritužba zbog diskriminacije po osnovu državljanstva

br. 07-00-209/2020-02 datum: 25.5.2021.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo Udruženje AA protiv Banke BB, zbog diskriminacije izbeglica, tražioca azila, lica sa odobrenim pravom na utočište i lica sa supsidijarnom zaštitom državljana Irana, Iraka i Avganistana, na osnovu nacionalne pripsnosti i etničkog porekla, kao i državljanstva. U pritužbi je…

Opširnije →
back to top