Day: August 3, 2015

Pritužba M.B. protiv SP L zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-231/2015-02   datum: 3.8.2015. MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe M. B.iz L, koju je podnela protiv autobuske stanice „L.” L. U pritužbi je navedela da je osoba sa invaliditetom i da koristi kolica, ali da ne može da kupi peronsku kartu na autobuskoj stanici „L.” jer je prodajno mesto nepristupačno. U…

Opširnije →
Pritužba J.M. protiv S.M. d.o.o zbog diskriminacije na osnovu pola i porodičnog statusa u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-232/2015-02   datum: 3.8.2015. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela J. M. iz B, protiv privrednog društva S. M. d.o.o. iz N. S, u okviru  kojeg posluju prodavnice T. S. U toku postupka je utvrđeno da je J. M, 6. decembra 2014. godine u prodavnici T. S. u B, predala…

Opširnije →
back to top