Day: March 1, 2015

Pritužba M. N. protiv Sekretarijata za obrazovanje zbog diskriminacije po osnovu invaliditeta u oblasti obrazovanja

br. 07-00-330/2014-02 datum: 2. 3. 2015.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela M. N. iz B, majka maloletnog L. R, protiv Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu grada B. U pritužbi je navedeno da Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu grada B. nije obezbedio sredstva za finansiranje ličnog…

Opširnije →
Pritužba M. Ž. protiv d.o.o. zbog diskriminacije po osnovu porodičnog statusa u oblasti rada

br. 07-00-490/2014-02 datum: 2. 3. 2015.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku po pritužbi M. Ž. iz B, protiv privrednog društva „I.” d.o.o. B, zbog diskriminacije na osnovu pola i porodičnog statusa u oblasti rada. U pritužbi je navedeno da je M. Ž. bila zaposlena kod poslodavca „I.” na radnom mestu referentkinje u…

Opširnije →
back to top