Day: September 16, 2014

Sastanak poverenice i ministra pravde

Poverenica Nevena Petrušić razgovarala je sa ministrom pravde Nikolom Selakovićem o mogućnostima zajedničkog delovanja na unapređenju ravnopravnosti u Srbiji. Poverenica je obavestila ministra da je ovaj nezavisni državni organ pokrenuo 13 strateških parnica, i da je u narednom periodu potrebno raditi na unapređivanju znanja predstavnika sudske vlasti u domenu uloge i nadležnosti Poverenika za zaštitu…

Opširnije →
Sastanak poverenice i ministra za rad

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić razgovarala je sa ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandrom Vulinom. Ona je objasnila da se u dosadašnjem radu Poverenika najviše pritužbi odnosi na oblast rada i zapošljavanja, i da je zbog toga potrebno raditi na edukaciji zaposlenih. Poverenica je naglasila da postoje teškoće sa konceptom hraniteljstva,…

Opširnije →
Sastanak poverenice i potpredsednice Vlade

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić razgovarala je sa potpredsednicom Vlade Srbije i ministarkom državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički o ključnim problemima i teškoćama u primeni antidiskriminacionog zakonodavstva i o mogućim oblicima saradnje na planu edukacije i podizanja svesti zaposlenih u organima javne uprave. Poverenica je objasnila da se trećina pritužbi podnetih ovom…

Opširnije →
Drugo nacionalno takmičenje u simulaciji suđenja iz oblasti zaštite od diskriminacije

Пoвeрeник зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти пo други пут oргaнизуje нaциoнaлнo тaкмичeњe зa студeнтe прaвних фaкултeтa aкрeдитoвaних у Србиjи у симулaциjи суђeњa (Moot Court) из oблaсти зaштитe oд дискриминaциje. Симулaциja суђeњa je хипoтeтичкo рeшaвaњe прaвних случajeвa у кojeм студeнти крoз симулaциjу свих кoрaкa у судскoм прoцeсу стичу прaктичнo знaњe и искуствo и мoгућнoст зa крeaтивaн и изaзoвaн…

Opširnije →
back to top