Sastanak poverenice i potpredsednice Vlade

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić razgovarala je sa potpredsednicom Vlade Srbije i ministarkom državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički o ključnim problemima i teškoćama u primeni antidiskriminacionog zakonodavstva i o mogućim oblicima saradnje na planu edukacije i podizanja svesti zaposlenih u organima javne uprave. Poverenica je objasnila da se trećina pritužbi podnetih ovom nezavisnom državnom organu odnosi na organe javne vlasti. Ministarka i poverenica su se saglasile da su neophodne obuke zaposlenih u tumačenju antidiskriminacionog procesa, te u tom smislu treba organizovati još sastanaka kako bi se utvrdio najbolji način da se te obuke sprovedu. Imajući u vidu da je zajednički cilj izgradnja tolerantnog društva, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave spremno je da razgovara o svim inicijativama Poverenika, među kojima su izmene kojima se reguliše položaj deteta u Zakonu o upravnom postupku, i izmene Metodologije za izradu podzakonskih akata Vlade Srbije sa aspekta rodne ravnopravnosti. Državni sekretar Željko Ožegović je najavio da će se i u Nacrt zakona o lokalnoj samoupravi uvrstiti odredba o rodnoj ravnopravnosti koja se tiče nadležnosti jedinica lokalnih samouprava.

Print Friendly, PDF & Email
back to top